Hướng Dẫn Tân Thủ

Xin chào mọi người, và vâng...

Đối với một số bạn, có lẽ điều này không mới ... vì bạn đã biết tất cả các địa điểm sinh sản của chúng. Nhưng đối với những người chưa biết và những người luôn phát điên khi tìm kiếm những thứ độc đáo này, chúng tôi hy vọng rằng hình ảnh sẽ giúp bạn tìm thấy chúng.

1. Hổ Tinh Nữ Chúa2. Ô Lỗ Tề


3. Chó Ba Đầu4. Thuyền Trưởng Ivy5. Băng Chúa Nhi6. Chúa Tể Yakan7. Qủy Vương Saythan8. Boss Thành Trường An9. Boss Thành Đôn Hoàng10. Boss Thành Hòa Điền11. Boss Thành Samarkan12. Boss Thành Constantinopleappicon

Bạn đã có tài khoản?

Bạn chưa có tài khoản?

Đăng ký ngay